Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 歸化城六廳在山西省北八百九十里東西距四百零三里南北距三百七十里東至藩部

  四子部落界一百三十八里西至鄂爾多斯左翼前旗界二百六十五里南至朔平府右玉縣邊城

  界二百十里北至喀爾喀右翼界一百六十里東南至鑲藍旗察哈爾界二百四十里西南至鄂爾

  多斯左翼前旗界一百八十里東北至四子部落界一百十里西北至毛明安界一百七十里至

  京師一千一百六十里

︹建置沿革︺漢定襄雲中二郡地後漢屬雲中郡後魏

  初建都於此號盛樂城永𤋮中置雲州治歸順縣

  領盛樂雲中等郡隋復置定襄郡唐置單于大都

  䕶府五代後唐時入遼置豐州天徳軍屬西京道