Page:Sibu Congkan Xubian155-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-057.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   吏民擁轍號泣朱節山陰人嘉靖二年以監察御史巡按山東時兵旱相仍礦賊竊發節親率

   軍士搜捕盡絶以勞疾卒於官陳沂鄞人嘉靖間遷山東左參政按視沂莒滕費諸州縣察其

   災傷爲發帑市牛給民墾藝寛其租又蠲除種馬還木諸徭民𫉬蘇息嘗遇張璁於德州璁謂曰行

   當召公沂謝曰齊民困甚苟行沂恤災之疏勝受德也王世貞太倉人嘉靖中山東兵備

   副使青州多豪民巨盜有司不能制世貞集强壯教之射嚴行保甲又於州邑畫地爲界使義官統

   之定捕盜賞罰之格於顔神鎮築城爲衞行之期年盜盡解散趙彥膚施人天啟間巡撫山東

   值妖寇徐鴻儒作亂陷鄒滕諸州縣彥討平之東省𫉬安勞永嘉石門人崇禎初爲山東按

   察使時新城陷永嘉急檄州縣繕城郭備器械衆志以固論保障功轉布政使時兵火逃亡呼庚轉

   急永嘉調度有方餉得不絶擢登萊巡撫蔡懋德崑山人崇禎時守濟南道進按察使持讞

   平允獄訟衰息徐從治海鹽人崇禎間以右副都御史巡撫山東登州陷與登萊巡撫謝璉