Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  栝柏猶茂闕里志聖廟漢魏唐宋代有修飾宋崇寕元年詔名大成殿金皇統大定間制始大備元

  凡三修明洪武初重修永樂十四年撤其舊而新成化十八年廣正殿為九間規制益宏宏治十

  二年災奉詔鼎建遣輔臣祭告嘉靖隆慶以來守臣代有修葺前後各有碑 謹按廟制中為大成

  殿九楹殿中奉 至聖先師像南向左右列四配十二哲先賢像前陳法琅供器 本朝雍正十

  年  御賜物又漢陶太尊一銅犠尊象尊山尊雷尊各一漢章帝元和二年物也殿前為杏壇

  壇前有宋眞宗御贊石十有二壇左右為兩廡各五十楹兩廡中間各開翼門左通崇聖祠右通啟

  聖祠大成殿後為寢殿七楹左右掖各有門左達神庖及后土祠右達神廚及瘞所寢殿後則聖蹟

  殿也自殿而南為大成門列㦸二十四旁開掖門左曰金聲右曰玉振循金聲門而東為承聖門内

  為詩禮堂堂東為禮器庫其北即崇聖門有孔氏世系碑又北為家廟循王振門而西為啟聖門内

  為金絲堂堂西為樂器庫其北即啟聖祠又北為寢殿出大成門列碑凡十二有唐乾封初贈太師