Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  裔有加無已之至意二十六年又定四氏學學錄保送升選之例蓋我 朝  聖  聖相

  承道統治統一以貫之凡此典禮優隆實皆前古所未有猗歟盛哉復聖顔子廟

  阜縣城中孔廟東北三百餘歩即陋巷故宅也宋熙寕間太守孔宗翰搆顔樂亭於其地元元貞間

  始建廟至元九年歐陽元撰碑立廟中明成化正德間奉勅重修增廓其制廟南有坊榜曰陋巷府

  志滋陽縣復聖公廟舊在城東南八里唐開元中封顔子爲兖國公即其地建廟春秋致祭厯代因

  之繼遭兵燬明洪武十八年創建縣學遷于學官奉祀又寕陽縣復聖公祠在縣西四十里顔氏子

  孫有居於此者元時因立廟祀之仍復其家明因之 本朝乾隆三十六年  高宗純皇帝東

  廵有  御製過陋巷顔子祠詩述聖子思子廟在曲阜縣城中孔廟西北隅舊

  有講堂在鄒縣城東南隅元元貞初改爲書院明宏治十六年始以衍聖公次子世襲五經博士奉

  祀事 本朝康熙二十九年  命視顔曾孟三賢祀典一體立廟曲阜亞聖孟子