Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   河之北古奚仲所封之國左傳定公二年薛宰曰薛之皇祖奚仲居薛為夏車正遷於邳仲虺居薛

   為湯左相戰國時齊封田嬰於此秦置薛縣漢屬魯國後齊廢史記孟嘗君傳齊湣王三年封曰嬰

   於薛子文代立是為孟嘗君後漢書郡國志薛城在春秋之季曰徐州哀公十有四年齊陳恒執其

   君置於舒州史記作徐州水經注竹書紀年梁惠成王三十一年邳遷于薛改名為徐州括地志薛

   縣故城在滕縣東南四十四里元和志故薛城在滕縣東南四十三里薛侯國也當孟嘗君時薛中

   六萬家其中富厚天下無比此田文以抗禦楚魏也 按薛城春秋以後别名舒州史記皆作徐州

   劉熙釋名徐舒也古字相通固非禹貢之徐州亦非漢晉以來之彭城也近志以為即今徐州因引

   入彭城誤矣昌慮故城在滕縣東南六十里春秋邾濫邑也左傳昭公三十一年邾黒

   肱以濫來奔注濫東海昌慮縣漢宣帝甘露元年封梁孝王子宏為侯國後漢建安三年析置昌慮

   郡尋復故晉元康中以縣屬蘭陵郡宋為郡治後魏仍屬蘭陵郡後廢寰宇記濫城在滕縣東南五