Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   溝西南逕致密城南郡國志曰古中都也即夫子有宰之邑元和志中都故城在今中都縣西三十

   九里一名殷密城至漢以其地為東平陸縣 按後漢志水經注皆作致密而元和志寰宇記皆作

   殷密蓋傳寫之訛平陸故城在汶上縣北本古厥國戰國時為齊平陸邑孟子之平陸

   即此史記齊世家康公十五年魯敗齊師於平陸漢置東平陸縣劉宋去東字曰平陸元嘉中移樂

   平縣寄治於此隋復改樂平為平陸唐改名中都屬鄆州元和志鄆州中都縣西北至州一百里寰

   宇記中都縣在鄆州東六十五里桃鄉故城在汶上縣東北春秋魯邑春秋襄公十七

   年齊侯伐我北鄙圍桃漢鴻嘉二年封東平思王子宣為桃鄉侯國於此屬泰山郡後漢省水經注

   汶水又西南逕桃鄉縣故城西王莽之鄣亭也世以為鄣城魏收志無鹽有南章城蓋即此也

   穀故城在陽穀縣東北三十里本春秋齊邑左傳僖公三年齊侯宋公江人黄人㑹于陽穀

   杜預注在須昌縣北又齊語桓公大朝諸侯於陽穀隋因置陽穀縣元和志縣東南至鄲州七十五