Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  郳城在滕縣東春秋莊公五年郳黎來來朝注附庸國也東海昌慮縣東北有郳城孔頴

  達疏郳之上世出於邾國譜云小邾邾挾之後也夷父顔有功於周其子友别封為附庸居於郳曾

  孫黎來始見春秋數從齊桓尊周室王命為小邾子寰宇記郳城在氶縣文獻通考郳城今沂州嶧

  即古氶地屬沂州齊乘郳城在鄫城南土人云小灰城即小邾之訛也府志郳城在滕縣東一里梁

  水之東周八里 按郳即小邾應劭及晉志皆云蕃縣故小邾國蕃即今滕縣而昌慮亦在縣境當

  以在滕者為近且寰宇記齊乘既以郳城在氶縣嶧州而於滕縣下仍云古小邾國亦自相矛盾矣

  堌城在滕縣東薛河之南或謂之五固府志城半為河水所圮近於河岸塌出一碑八分書所

  引用皆漢以前事文字古質殆漢時物也梁城在滕縣東漷河南有臺焉舊城基也建置無考

  其曰梁者或因梁水為名二䟽城在嶧縣東四十里漢疏廣疏受所居也齊乘二疏宅在嶧

  州東四十里羅滕城墓亦在焉府志城周五六里士人指以為宅乾隆二十七年三十年  髙