Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   詩春秋傳行於世孫搆博平人善功名勇於建立中進士第為廣濟軍判官厯知黎州真州

   遷度支判官夔州部𢑴梁承秀等導生獠入寇搆督軍討平之以其地建南平軍徙河北轉運使諭

   降懿洽二州納歸附州十四交阯入寇拜右諫議大夫知桂州宼聞引去以疾改大中大夫卒

   公諤堂邑人嘗為萊蕪令民歌曰甑釡生塵魚境内安以樂昔聞范史雲今見廉公諤累遷司

   農少卿出知滑州王倫旭元孫建炎元年選能專對者使金假倫刑部侍郎充通問使七年

   復使金至睢陽劉豫移文取國書倫報曰國書須見金主面納九年復充迎梓宫奉還兩宫交割地

   界使金拘倫遷之河間欲以為平灤三路轉運使脅以威倫曰受命而來非降也遂冠帶南鄉再拜

   而死詔贈通議大夫諡愍節王柟倫之孫倫使北死孝宗訪求其孫之未禄者三人官之柟

   其一也調通州海門尉韓𠈁胄以恢復起兵端天子思繼好息民遣方信孺往將有成矣坐忤𠈁胄

   得罪欲再遣使近臣以柟薦擢監登聞鼓院假右司郎中使持書北行柟至金和議遂決柟奏和約