Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹本朝︺傅以漸聊城人順治丙戍進士第一厯官秘書院大學士以漸自諸生時嗜學無異寒

  署不釋卷及貴食不重味尋以疾歸凡七年卒張其抱高唐人順治丙戌進士事母至孝每

  焚香告天願以已年益親夀母卒哀毁盡禮與兄共爨終身官虞城知縣民安吏治尋以勞瘁回籍

  朱昌祚高唐人由宗人府啟心郎授淛江巡撫浙東西土宼未靖昌祚撫𠞰悉當機宜

  未幾杭紹台寕等處災荒曡告即連疏請賑饑民賴以全活者數十萬又清查積逋條晰律例酌定

  兵餉在任三載旋遷閩督未之任再遷直隸河南山東總督𨤲奸剔弊加意撫綏卒   賜祭葬

  祀名宦祠朱宏祚高唐人順治戊子舉人知盱眙縣以卓異擢刑部郎發奸摘伏𡨚獄多所

  開釋累遷至僉都御史巡撫兩粤首革庾嶺役夫請裁粤東芻茭扉屨浮徴至百餘萬上鹽法八疏

  悉中機宜改督浙閩復奉修南河卒於工所王臨元聊城人順治已丑進士選授江西浮

  梁知縣康熙十三年饒州叅將程鳳叛附耿逆陷浮梁奪臨元印脅降不屈自縊死王功成