Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   然尋拜右副都御史巡視四川江西湖廣按治豪強不少假正統二年江北河南大水命諒往賑芒

   碭山盜為患諒捕獲甚衆四年還至德州卒白英汶上人永樂九年書宋禮開會通河英

   獻䇿築壩戴村遏汶水全流使盡出於南旺四分南流達於淮泗六分北流達於漳衞禮用其䇿由

   是會通復始魏紳曲阜人事母孝母没廬墓三年成化中舉進士厯南京大理丞讞獄詳明

   累擢都御史巡撫山西築偏頭關迤西邊牆四十里增墩堡四十餘又拓寕武關城建營舎二千楹

   募土兵實之改蘇松巡撫嵗大饑議止織造省力役督有司賑濟武宗立進刑部右侍郎卒

   雲霄夀張人宏治進士官給事中武宗納有娠女子馬姬於宫中雲霄偕同官切諫不報雲霄

   為人峭直堂邑穆孔暉雅重之王杲汶上人正德進士知臨汾縣以治最擢御史巡視陜西茶

   馬帝遣中官分守蘭靖杲極言其累民不報嘉靖間遷户部侍郎賑饑河南全活無算尋以右都御

   史總督漕運故事運艘軍三民七杲請改折兩年漕運十之三以所省轉輸費治運艘軍民便之入