Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   使勞︹金︺高通皇統九年為高苑令時小清河溢為患通改水道由長沙溝又築隄捍城

   至今民受其惠完顔齊明昌四年授山東西路副統 軍兼同知益都府事有惠愛郡人 為立

   伊拉古鼐貞祐中元兵取密州古鼐率兵力戰流矢連中其頸旣拔去復中其頰死

   焉三年詔贈安逺大將軍知益都府事 伊拉古鼐舊作移刺古與𣵀今改正︹元︺薩克蘇

   囘鶻人世祖時選經畧統軍一使兼益都路達魯噶齊時兵燹後民乏牛具疏請官給之統軍韶布

   哈畋遊無度害稼病民表聞收治之又元帥伊蘇岱爾據民田為牧地上聞還其田山東嵗累歉為

   請於朝發粟賑卹并奏蠲田租山東人刻石頌德 薩克蘇舊作撒吉思達魯噶齊舊作達魯花赤

   韶布哈舊作抄不花伊蘇岱爾舊作野速答爾今俱改正段綺濱州人中統中為昌樂尹撫字

   有恩後改高密民乞留之卒葬城南安都勒上都人凱烈氏元統二年除益都路總管俗頗

   悍黠安都勒興學校以平易治之時有上馬賊白晝劫人久不能捕安都勒生擒之其黨賂宣慰使