Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  大破之擢山東左叅政陳勛沔人宣德初擢青州知府興學造士教民孝弟力田毎省耕行

  縣繪為勸農圖未幾以疾去民謡云去陳府百姓苦李昂仁和人成化初知青州府廢政悉舉

  郡中稱治秩滿將去民狀政績三十有四事上於巡撫乞留俄升福建左叅政民懷思不巳刻像於

  表海亭列邑皆祠祀或有冤不得申者輒走祠下愬之其得民如此丁内艱服除改山東尋進右布

  政使舊治民鼓舞而迎者載道郭桂咸寕人宏治中知安邱縣縣民王愷富而横令至輒啖以

  利為所挾制桂發其事鞭笞之有翁訟其子盜金者且罵母桂知其為後母也令翁歸發媪衣笥果

  得金於是翁大感悟知媪所為乃復愛其子嘗赴郡縣中獄囚乘間逸攝縣者追告之途桂曰當在

  某地古墳坎窞中果然其他明斷多𩔖此何釴靈寶人宏治中知博興縣河決淹城南諸社釴

  築隄障之王緒華陰人正德初知諸城縣流賊劉六劉七等攻圍縣城緒誓以死守決扶淇河

  水注池隍賊不能踰遂解圍去謝譽安邑人正德中知昌樂縣流寇起民多逃避㑹譽朝覲歸