Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 州節度後改曰益都府升為總管府元曰益都路

  屬中書省明洪武初改曰青州府置山東行中書

  省九年改布政使司移治齊南以青州為屬府

 本朝因之屬山東省領縣十一舊兼領安東衞乾隆七年

  益都縣附郭東西距二百五十五里南北距七十里東至昌樂縣界五十五里西至濟南府

  新城縣界一百里南至臨朐縣界二十五里北至夀光縣界四十五里東南至昌樂縣界四十五里

  西南至博山縣界一百五里東北至夀光縣界四十五里西北至臨淄縣界三十五里漢置廣縣屬

  齊郡後漢因之晉改屬東莞郡永嘉後廢義熙五年於縣界築東陽城為青州治所宋魏因之北齊

  置縣曰益都青州及齊郡皆治此隋為北海郡治唐為青州治宋因之金為益都府治元為益都路

  治明為青州府治 本朝因之博山縣在府西南一百八十里東西距一百二十里南北距