Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   水亦名清河自沂州府莒州流入諸城縣界東北流至安邱縣東南四十里景芝鎮東入濰水水

   經注浯水東北逕姑幕縣故城東又東北遥平昌縣故城北古堨此水以溢漑田南注荆水浯水又

   東北流而注於濰水也安邱縣志有淇水源出縣西南六十里𡸷山之麓東北流入於浯水又縣西

   南三十里景芝社有小 浯河源出楊埠東北流入 濰堯 水即古蕤水也源出臨朐縣東北堯山

   北流逕昌樂縣西二十里又北逕壽光縣東又東北流入丹水水經注堯水出劇縣南山即古義山

   也水即蕤水矣地理志曰劇縣有義山蕤水所出也北逕𡸷山東俗亦名之為青水又東北逕東西

   夀光二城間又東北注巨洋康浪水在益都縣東水經注康浪水發劇縣西南𡸷山北流

   注於巨洋齊乘康浪水即今香山南豬王河三齊畧曰康浪水在齊城西南十五里康衢側即甯戚

   叩角而歌之地建德水在益都縣東南水經注建德水西發逄山阜東流入巨洋水齊乘建

   德水出府南七里澗俗名七 里河水東猶有建德村合南陽水入 巨洋石 井水在益都縣