Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   齊淵水在臨淄南郊山下水經注天齊水出南郊山下謂之天齊淵五泉並出南北三百步廣十步

   水在齊八祠中齊之為名起於此矣其水北流注於淄水齊乘天齊淵在淄水之東女水之西平地

   出泉廣可半畞土人名曰龍池青沙泊在博興縣南與小清河相接為高苑新城二縣蓄水

   之地莊民俱傍泊以居南有桑公隄十八里又舊設石閘一座 本朝乾隆五年改為滾水壩

   大泊在博興縣西南七里接高苑新城二縣界時山所瀦之澤也一名魚龍灣又名錦秋浦蒲

   葦叢生芙蕖如錦周五十餘里 按水經注有濟水所匯之平川今不可考計其道里與此泊相近

   馬家泊在高苑縣西南五里小清河北駕鴨灣水所匯也舊引為支脈溝經縣南二里又東

   經博興至樂安縣界仍入小清河明嘉靖中其溝淤塞每經夏雨則泊水汎漲為患清水泊

   在樂安縣東北四十里接夀光縣界淄水女水北陽水俱匯於此即古鉅定湖也水經注謂之巨淀

   湖在鉅定縣東南齊乘鉅定即今樂安東北清水泊也亦即古之青邱一名青邱濼黒冢泊