Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 棲霞人有勇力初為諸生崇禎中選將材日舒應募授河南守備流賊陷開封日舒力戰死 本朝

 乾隆四十一年 賜諡節愍 黃 承宗文登縣威海衛人以貢生知慶都縣崇禎中慶

 都兵變承宗同子朝瑄俱戰死妻劉氏亦自縊 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍單經

 翰招逺人為諸生以節義自許崇禎末城陷經翰偕妻王氏同日自盡 本朝乾隆四十一年

  賜入忠義祠沈迅萊陽人崇禎初進士知新城蠡二縣厯都給事中㝷以保舉高光斗

 不當謪國子博士乞假歸城破闔門殉節死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍

 ︹本朝︺沈時化蓬萊人父夣鯨明季建寕同知順治四年土寇逼城夣鯨禦之時化及兄時宜

 與家丁沈平等並出戰夣鯨𬒳鎗傷重時化負以逃死于僧寺時宜及沈平等二十餘人俱力戰

 死後督院提兵南下時化誓報父讐投充制府健卒斬關斫殺無算賊衆悉平乃扶父櫬歸里

 揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)萊陽人由舉人授鄖陽府推官清操自勵淡泊甚于家居順治四年山寇猝發郡城失守