Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹風俗︺東萊人尤樸魯隋書地理志人皆樸魯淳直甚者失

  之滯固然專經之士為多俗淳事𥳑地瘠民貧

  蘇軾謝表民多樸野性皆獷直凡有施為質多文少

  地理

 ︹城池︺登州府城周九里門四上下水門各三小水門一池廣二丈明洪武中築萬厯間增

  敵臺二十八座 本朝乾隆十八年修三十五年五十八年重修 蓬萊縣附郭黃縣城

  周八百四十二丈門四池廣二丈四尺明洪武五年築萬厯二十二年增築甃石 本朝康熙十一

  年修乾隆十八年重修福山縣城周五百七十丈門三池廣八尺明洪武四年築 本

  雍正十三年修乾隆二十七年五十六年重修棲霞縣城周二里有奇門四南面帶

  河明嘉靖三十七年甃石又為護城隄以捍水患 本朝順治五年招遠縣城