Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  俱經 駐蹕有 御製詩二 賢莊在沂水縣西北八十里縣有閔公山相傳爲閔

  子避地之所又有子路栖依巖後人因名其地爲二賢莊劉公莊在日照縣西八十里梁時

  劉勰所居望海樓在郯城縣東南三十里孔望山縣志世傳孔子嘗登此山望海因建石樓

  禹王臺在郯城縣東北十里縣志世傳神禹治水時鑿馬陵山引沭水歸海築臺于此

  以鎭水勢明正德間土寇竊發臺漸圮嗣是夏秋之間沭水泛漲而西縣城屢被衝決 本朝康熙

  二十八年始築竹絡壩禦之乾隆八年復修並建禹王廟於石壩之北自是沭水安流經行諸縣遂

  無水患十六年  高宗純皇帝南巡江浙經過山東有  御製題禹王臺詩平  野

  亭在蘭山縣東北縣志相傳爲晉琅邪王潛邸遺址勇士亭後漢書郡國志注郯有勇

  士亭即古勇士萬邱欣也憶梅亭在郯城縣西北六十里縣志相傳爲何遜建乾隆十六年

  辛未  高宗純皇帝鑾輿經過有憶梅亭  御製詩傾葢亭在郯城縣北十里劉