Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   東五十里高五里府志相傳有仙人奕此碁局尚存大石山在萊蕪縣東南十三里府志舊

   筆架山在萊蕪縣東南二十五里一名三尖山九嶺山在萊蕪縣東南三十

   葫蘆山在萊蕪縣東南五十里府志形如葫蘆其勢險隘舊名葫蘆關安期山

   在萊蕪縣南二十里金史地理志萊蕪有安期山舊志相傳安期生修煉於此上有安期真人觀有

   唐宋元三碑冠山在萊蕪縣西南五十里府志脉起泰山形勢突兀漢書五行志元鳳三年

   萊蕪縣南洶洶有數千人聲視之有大石自立高一丈五尺大四十八圍入地深八尺三石為足石

   立處有白烏數千集其旁縣志山形似冠故名鑛山在萊蕪縣西北三里高二里府志舊產鐡

   今無山下有伏龍洞肅然山在萊蕪縣西北六十里漢書郊祀志元封元年封泰山下陰道

   禪泰山下址東北肅然山金史地理志萊蕪有肅然山縣志高二十里泰山東麓也今訛為宿巖山

   大舟山在萊蕪縣西北六十里府志形如大舟山下有東白龍潭西黑龍潭禱雨靈應