Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   史記堯遊成陽即此又秦昭襄王十七年成陽君入朝又沛公西畧地道碭至成陽與杠里又曹參

   擊王離於成陽南皆此成陽也漢曰成陽縣屬濟陰郡高祖封奚意為侯邑後漢仍為縣和帝永光

   二年封皇弟淑為成陽王六年國除晉屬濟陰郡後魏屬濮陽郡北齊廢隋開皇十六年復置更名

   雷澤屬東平郡括地志雷澤縣本漢成陽縣古成伯國周武王封弟叔武於此後遷於城之陽故名

   元和志濮州雷澤縣西北至州九十里宋因之金貞元二年省為鎮入鄄城 按成或作郕又譌作

   城皆非是城都故城在濮州東南漢河平二年封王商為侯國屬山陽郡後漢省

   關故城在濮州東南秦置縣漢屬山陽郡史記周勃擊秦軍追至濮陽下鄄城攻都關定陶

   是也後漢省水經注瓠子北有都關縣故城臨濮故城在濮州南六十里隋開皇十六

   年析雷澤置臨濮縣大業初省唐武德四年復置屬濮州元和志縣北至州六十里分鄄城南界雷

   澤西界置以臨濮水為名宋因之金貞元二年為鎮入鄄城或謂之小濮𫎇古南侵嘗駐兵於小