Page:Sibu Congkan Xubian165-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-067.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   州金鄉縣本漢東緡縣地屬山陽郡即古之緡國左傳曰夏桀為仍之會有緡叛之陳留風俗傳曰

   東緡縣者故陽武戸牖郷也漢丞相陳平卽此鄉人也 按兩漢時陳留郡有東昬縣乃故陽武戸

   牖鄉非山陽郡之東緡也元和志誤爰戚故城在嘉祥縣西南秦縣也漢初曹參攻爰戚

   又周勃攻爰戚畧東緡漢高祖六年封功臣趙戊為侯國屬山陽郡史記正義曰近亢父嘉祥

   故城在嘉祥縣西二十五里卽宋鉅野縣之山口鎮金置縣於此舊傳魯哀公時𫉬麟處因名

   嘉祥正隆𥘉縣圯於水徙治横山之南大定十五年又徙於萌山之下卽今治也湖陵故

   城在魚臺縣東南六十里與江蘇沛縣接界戰國時宋湖陵邑秦置湖陵縣史記項梁擊敗秦嘉

   進至湖陵漢屬山陽郡後漢元和𥘉封東平王蒼子為侯國改曰湖陸後漢書注湖陵故城在方與

   縣東一名湖陸晉屬高平國符堅嘗置兗州於此南北朝省入高平郡崔鴻十六國春秋符堅建元

   十五年以毛盛為兗州刺史鎮湖陸魏書地形志高平郡高平有湖陸城寰宇記湖陵故城在今魚