Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   置廣武郡隋開皇初郡廢改縣曰内牟屬鄭州十六年析置郟城縣十八年改内牟曰圃田大業初

   併郟城入圃田屬滎陽郡塘武德三年復改圃田曰中牟併置牟州四年州罷縣屬管州貞觀元年

   屬汴州龍朔二年改屬鄭州五代梁屬開封府唐復屬鄭州晉仍屬開封府宋因之元屬汴梁路明

   屬開封府本朝因之 蘭 陽縣在府東北九十里東西距三十五里南北距一百里東至

   儀封廳界十五里西至陳留縣界二十里南至𣏌縣界五十里北至直隸大名府長垣縣界五十里

   東南至歸德府睢州界九十里西南至陳留縣界六十里東北至大名府東明縣界一百二十里西

   北至衛輝府封邱縣界九十里春秋户牖邑漢置東昏縣屬陳留郡後漢因之晉廢五代為東昏鎮

   乾德元年置東明縣屬開封府金徙東明縣於河北後以故地改置蘭陽縣屬曹州元屬汴梁路

   明屬開封府 本朝因之儀封廳在府東北一百二十里東西距五十里南北距四十五里

   東至衞輝府考城縣界三十五里西至蘭陽縣界十五里南至杞縣界十五里北至直隸大名府長