Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  州屬河北西路懷孟二州屬河東南路虢州屬京兆府路元置河南江北行中

 書省治汴梁路領河南歸徳南陽汝寕四府鄭許陳鈞睢陜嵩汝𥙿唐鄧信陽光息十四州兼

  有今江南湖廣之地而河北彰徳衛輝懷慶三路磁林輝淇孟滑濬七州則統於中書省明洪

  武元年置中書分省於汴梁以汴梁為北京二年

  改分省為行省九年改河南等處承宣布政使司

  領開封彰徳衛輝懷慶河南南陽汝寧七府成化中升汝州為直隸州嘉靖二十四年升歸徳州為

  府共領八府一州

 本朝因之為河南省雍正二年升開封府之陳許鄭

  三州河南府之陜州汝寕府之光州為直隸州十

  二年升陳州許州為府鄭州仍屬開封乾隆六年