Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   祭括地志故祭城在管城縣東北十五里鄭大夫祭仲邑也武彊城在鄭州東北史記曹

   參擊羽嬰於昆陽追至葉遷攻武彊薛瓚曰武彊在陽武括地志武彊城在管城縣東北三十一里

   釐城在滎澤縣東春秋隱公十一年公㑹鄭伯於時來左傳作郲杜預注時來郲也滎陽縣東

   有釐城鄭地也水經注濟水逕釐城東京相璠曰今滎陽縣東四十里有故釐城平桃城

   在滎澤縣東南漢書地理志東虢在滎陽後漢書郡國志滎陽有虢亭虢叔國水經注索水東逕虢

   亭南俗謂之平咷城或亦謂之號咷城非也葢號虢字相叛字轉失實也魏書高祖紀太和十九年

   行幸滑臺次於石濟皇太子朝於平桃城王宮城在滎澤縣西北在𫝊僖公二十八年晉文

   公敗楚師於城濮還至於衡雍作王宮於踐土括地志故王宮在滎澤縣西北十五里王宮城中今

   故城内東北隅有踐土臺垂隴城在滎澤縣東北左傳文公二年穆伯會諸侯及晉司空士

   榖盟於垂隴襄公二十七年鄭伯享趙孟於垂隴水經注京相璠曰今滎陽東二十里有故隴城是