Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  置開遠門金史地理志都城門十四李夢陽修城記河南省城𭅺宋之内京城其外城已毁

  里故城在祥符縣東三十里寰宇記隋開皇十六年分浚儀置新里縣大業二年廢唐武德

  四年復置貞觀元年又廢開封故城在祥符縣南五十里戰國魏邑史記韓釐王二十一

  年使𭧂䳒救魏爲秦所敗䳒走開封秦二世三年酈商將陳留兵攻開封漢高祖封功臣陶舍爲侯

  邑後爲縣屬河南郡後漢因之晉改屬滎陽郡後魏太平眞君八年併入苑陵景明元平復置孝昌

  中改屬陳留郡東魏天平初增置開封郡北齊郡廢隋屬滎陽郡唐屬卞州貞觀元年省入浚儀延

  和元年復置移入州郭管東界明初省入祥符浚儀故城在祥符縣西北史記魏惠王三

  十一年徙治大梁泰始皇二十二年王賁攻魏引河溝灌大梁大梁城壞其王請降盡取其地漢書

  地理志陳留郡浚儀縣故大梁水經注大梁城夲春秋之陽武高陽鄉也於戰國爲大梁周梁伯之

  居也後魏惠王自安邑徙都之故曰梁秦滅以爲縣漢文帝封孝王於梁孝王東都睢陽自是置縣