Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   亭在禹州西唐大中四年陽翟令陳寛建宋范鎭重修有潁溪王亭記高氏亭在禹州西

   南左傳成公十七年衞北宫括救晉侵鄭至於高氏杜預注高氏在陽翟縣西南後漢志陽翟有高

   瑣侯亭在新鄭縣東北左傳襄公十一年六月諸侯會於北林師於向右還次於瑣圍

   鄭注滎陽苑陵縣西有瑣侯亭 按杜預主瑣澤地闕而後人以瑣侯實之疑屬牽合又水經注云

   役水出苑陵縣西隟侯亭東世謂此亭為卻城葢隟卻聲相近耳瑣侯與隟侯宇畫相似地理亦合

   疑即一亭陽邱亭與陵邱亭凡陽亭俱在新鄭縣東北水經注役水逕陽邱亭西又龍淵泉

   水流經陵邱亭西又東南逕凡陽亭吹臺在祥符縣東南六里水經注沙水南流逕梁王吹臺

   東陳留風俗𫝊曰縣有蒼頡帥曠城上有列仙之吹臺北有牧澤中出蘭蒲方十五里俗謂之蒲關

   澤梁王增築以為吹臺今層樓孤立於牧澤之右晉世乞活憑居削墮故基遂成二層世謂之乞活

   臺又謂之婆臺城冊府元龜梁孝平中以高明門外繁臺為講武臺九域志本梁孝王吹臺其後有