Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  汴城殉難諸臣元聖祠在陳留縣治後祀伊尹又舊有祠在杞縣西二十里空桑城宋大中

  祥符七年眞宗幸伊尹廟立石御製碑銘并書劉文烈公祠在𣏌縣西門外 本朝康

  熙二十五年建祀明劉理順雍正六年乾隆六年重修祖公祠在𣏌縣北祀祖逖

  考叔祠在洧川縣南大隧山上薛文清祠在鄢陵縣東祀明薛瑄瑄少隨父任

  鄢陵教諭由河南發解為世儒宗嘉靖中邑人給事中陳棐上疏請建祠鄢陵詔從之陳太

  邱祠在鄢陵縣西八里漆井邨祀漢陳寔有蔡邕碑記魯公祠在中牟縣三異坊祀

  漢魯㳟水經注清水東逕中牟宰魯恭祠南宋史景德四年幸西京經漢司徒魯恭廟贈恭太師

  河神祠寰宇記河侯神祠在汜水縣東北四十里開皇七年開渠之日於大河分流處立

  邵鄭二公祠在禹州東祀明知州邵寶鄭振光馬端肅祠在禹州北

  門外祀明焉文升遺愛祠在禹州東北祀鄭子產漢黃霸後漢卓茂黃丞相祠