Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   食縣李矩平陽人元帝時為滎陽太守招懷離散遠近多附之郭誦平陽人元帝時

   為陽翟令阻水築壘且耕且戰為滅賊之計賊至誦設伏破之︹南北朝︺︹魏︺王慧龍

   晉陽人世祖時拜滎陽太守在任十年農戰並修大著聲績招攜邊遠歸附者萬餘家宋世

   景廣平人永興時拜滎陽太守鄭氏豪横號為難治世景繩以法於是僚屬畏威莫不改肅終日

   坐廳事來者無不盡其情抱皆假之恩顔屏人密語民間之事巨細必知發奸摘伏有(⿱艹石)神明

   纂狄道人永安中轉滎陽太守民有姜洛生康乞得者舊是太守鄭仲明左右豪猾偷竊境内為

   患纂伺捕擒獲梟於郡市百姓忻然蘇淑武邑人孝靜時厯滎陽太守清心愛下為吏民所思

   稱良二千石高謙之遼東人孝昌中為河陰令時有人囊瓦礫詐市人馬索弗獲乃偽枷

   一人於市宣言是詐市焉賊且欲刑之密遣察市中私議者得二人執送按問悉獲其黨在任二年

   損益政典多為故事︹北齊︺郎基中山人宣帝時為鄭州刺史積年滯訟數日中剖判咸盡