Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  子斥俸餘以給貧窮或譏其近名元淑曰吾性也不為苦帝降璽書勞勉付狀史官李畬

  人厯汜水主簿遇事鋒銳雖厮豎一閲輒記姓名居業黜陟使路敬潛薦其清白倪若水

  藁城人開元初為汴州刺史政清靜増修學宫興州縣學廬勸生徒身為敎訓風化興行明皇遣中

  人捕鵁鶄鸂鶒南方若水疏諫帝手詔襃答賜帛四十段齊澣義豐人開元中為汴州刺史地

  當舟車湊集事浩繁前刺史數不稱職惟倪若水與澣以清毅聞吏氏頌美澣以淮至徐城險急鑿

  渠十八里入清水人便其漕陸景融吳人任新鄭令政有風績張巡南陽人天寶十

  五載起兵討賊至雍邱時雍邱令令狐潮舉縣附賊巡乃屠其妻子磔城上士奉巡主軍潮以賊四

  萬薄城積六旬大小數百戰士帶甲食裹創鬬潮遂敗走追之幾獲潮怒復率衆來大將六人白巡

  以勢不敵不如降巡陽許諾明日堂上設天子畫像率衆士朝人人盡泣巡引六將至責以大義斬

  之士心益勸圍凡四月賊常數萬而巡衆纔千餘每戰輒克李勉鄭惠王元懿曽孫代宗時