Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 陳州府在河南省治東南三百里東西距一百九十里南北距二百九十里東至歸徳府鹿邑縣

  界四十里西至許州臨潁縣界一百五十里南至汝寕府汝陽縣界一百三十五里北至開封府通

  許縣界一百五十五里東南至安徽鳳陽府太和縣界一百九十里西南至許州郾城縣界一百三

  十里東北至歸徳府柘城縣界五十里西北至開封府尉氏縣界二百十里自府治至 京師二千

  一百

︹分野︺天文角亢分野夀星之次

︹建置沿革︺古太昊氏之墟周初為陳國戰國屬楚秦

  置陳縣屬潁川郡漢高帝十一年置淮陽國後漢

  章和二年改曰陳國後為郡元和志後漢陳國獻帝末除為郡曹魏復