Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   商州刺史後終太子少保鄭綮滎陽人及進士第厯廬州刺史𡷫滿去贏錢千緡藏州庫後它

   盗至終不犯鄭使君錢遷給事中杜宏徽任中書舍人綮以其兄讓能輔政不宜處禁要上還制書

   不報輒移病去昭宗時拜禮部侍郎同中書門下平章事張士巖汴州人性至孝父病藥須

   鯉魚冬月冰合有獺銜魚至前得以供父父遂愈母癰士巖吮血父亡廬墓有虎狼依之︹五代︺

   ︹梁︺王延鄭州長豐人少好學嘗以賦謁梁相李琪琪為之稱譽拜中書舍人權知貢舉人皆

   稱其公累遷刑部尚書以太子少保致仕卒延為人重然諾與其弟規相友愛五代之際稱其家法

   ︹宋︺梁周翰管城人幼好學十嵗能屬詞周廣順二年舉進士宋初為祕書郎直史館

   乾德中獻擬制二十篇擢右拾遺五代以來文體卑弱周翰與高錫柳開范杲習尚淳古齊名友善

   當時有高梁柳范之稱改左𥙷闕㑹將郊祀上䟽請減諸道租賦以寛民力雍熙中兼史館修撰復

   置左右史命周翰與李宗諤分領之咸平三年入為翰林學士受詔與趙安易同修屬籍唐末喪