Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  燕城河上源自太康縣西北境流經縣西南又東南流入淮寕縣渦河長百餘里 本

  雍正五年濬乾隆二十二年復濬兩岸並築土堤潁水自許州臨潁縣流入經西華縣西南

  東流至商水又東經府城南與項城縣分界又東經沈邱縣南至安徽潁州府阜陽縣界入淮水經

  注潁水自㶏陽東南合潩水又東過西華縣北洧水注之又南過汝陽縣北又東大㶏水注之又東

  南逕博陽故城東又東南過南頓縣北又東南逕陳縣南又東南左㑹交口新溝東出焉自堰東南

  流經項縣故城北又東右合谷水又東逕臨潁城北又東逕雲陽二城閒又東至邱頭又東南至湖

  城元和志潁水在南頓縣西北三十里元和十一年置淮潁水運使運揚 院米自淮入潁至項城

  入溵金史地理志陳州宛邱項城商水西華有潁水舊志潁水自商水縣周家口合沙水又東入州

  界合清水柳社河水爲白馬溝又南爲潁岐口分爲二東流者爲沙河入沈邱界其潁水南流經南

  頓鎮又東南經項城北受榖水汾水又東入沈邱境受虹河水又東南經沈邱縣南又東南經故沈