Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   尼雅合大怒勣含笑死梃下 尼雅合舊作粘罕今改正曹勛陽翟人父組以閤門宣贊舍人

   為睿思殿應制勛用恩𥙷承信郎特命赴進士廷試賜甲科為武吏如故靖康初除武義大夫從徽

   宗北遷過河十餘日出御衣書領中命勛閒行詣康王勛日燕山遁歸建炎元年七月至南京以御

   衣所書進並建議募死士航海入金奉徽宗由海道歸執政難之岀勛於外九年不遷紹興十一年

   為容州觀察使充金國報謝副使及見金主正使何鑄伏地不能言勛反覆開諭金主首肯許還梓

   宫及大后勛歸金遣高居安等衞送太后至臨安勛充接伴使後拜昭信軍節度使孝宗朝加太尉

   趙令衿德昭元孫博學能文靖康初言事忤㫖奪官紹興七年張浚罷令衿請留浚言

   官論之復罷秦檜嗛令衿欲置之死誣與張浚李光謀逆會檜死乃獲免趙子崧燕懿王五

   世孫汴京失守起兵勤王移徼中外上諸路毋受張邦昌偽赦又移書責邦昌康王即位子崧請放

   諸路常平積欠錢并建三屯之議除延康學士韓公裔開封人以三館吏𥙷官充康土府内