Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  會劉文耀王有根均  予祀忠義祠毛文炳鄭州人崇禎進士擢吏科給事中憂歸與

  有司禦賊以全城起故官楊嗣昌督師議調民兵討賊文炳言民可守不可調帝從之出為山西兵

  備副使守太原李自成陷其城文蛃被執誘以官不從抗罵被殺妻趙氏妾李氏亦投井死 本朝

  乾隆四十一年 賜諡烈愍 余 爵禹州人崇禎進士累遷兵部職方司主事罷歸揚嗣

  昌出督師請以故官叅謀軍事㝷又從督師丁啟睿於河南破賊鄧州十五年開封圍急監左良玉

  軍往援戰敗被執罵賊死贈太撲少卿本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍 魏 持衡

  密縣人累官太僕卿致仕家居流賊陷城執之使跪持衡挺立抗罵遂遇害馬體健

  人天啟舉人崇禎末闖賊圍城城中食盡體健盡出家資以餉士卒城破被執與子驤俱不屈死

  本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠劉理順𣏌縣人崇禎進士帝親擢第一還宫喜曰

  朕今日得一耆碩矣授修撰朝退輒鍵户讀書非其人不與交厯右諭德入侍經筵兼東宫講官甲