Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 趙翀鄭州人順治初任蘭州知州七年𤞑賊破蘭州死之事  聞贈布政使參議

 韓范蘭陽人少有膽畧明崇禎末流寇圍城范募義勇捍禦捕得城中為内應者斬之又擒斬

 巨寇明山等四十餘人城得全登順治丙戌進士授廬州府推官有積蠧乆為民害范掲其罪杖殺

 之奉檄𠞰寇二關渠魁授首脅從皆免廬屬轉漕運弁每以私載留滯范𨤲剔有法運不後期以卓

 異内遷卒史載蘭陽人順治丙戌進士授工部主事治山東河閘時閘俱頽壞繕修之費無所

 出載取廢石使夫役刈草燒灰得數千萬計親督勸之旋底成功後知嘉興府有巨寇嘯聚太湖聞

 載下車即遠遁去諸生蔣姓兄弟爭財兄以厚賄求直載怒擲之於地曰以此金與爾弟不猶愈乎

 蔣感悟遂為兄弟如初馬其昌杞縣人順治丙戌進士少孤事母以孝稱授平谷知縣時

 南初定有巨姦强占民田其昌申部重懲之豪强屏息民情始安調長沙知縣長沙版籍新附民

 多流亡其昌還定安集以勞瘁卒於官李登鼇蘭陽人順治丙戌人巳丑會試副榜授