Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  海雁橋在商邱縣南五里南湖上宋夏竦自青社移二雁至湖中因名石橋在寕陵縣

  北十二里乘駟橋在鹿邑縣北門内㑹仙橋在鹿邑縣東十里太清宫後

  濟橋在夏邑縣東門外又南門外有迎薰橋西門外有普濟橋北門外有懷遠橋狐父

  橋在夏邑縣東五十餘里即泰狐父邑地酇城橋在永城縣南二十里澮河之上又南

  五里有薛疃橋塔岡橋在永城縣南五十里包河上胡父橋在永城縣北八十里

  巴河上亦名狐浮橋南津橋在虞城縣南二里又西津橋在縣西三里俱跨小股河上

  橋在柘城縣東南十五里黄渦二流所會也廣濟橋在柘城縣西五里係黄河故道

  家屯渡在鹿邑縣西北五十五里又有安家溜楊湖口俱渦河渡口也丁家路口

  渡在鹿邑縣北又有丁家路賈家灘王家口俱古黄河渡口也梁公渡在柘城縣東南

  十里又有楊章渡李仲渡白家渡陳鐸渡皆古黄河渡口也