Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  道路自春祖夏獨浩屍儼然如生目且不瞑鳥犬莫敢近殆若有神護者葉赫納慎

  初擢陳州防禦使時兵戈搶攘道路不通葉赫納慎受命毅然䇿孤騎由間道以往陳自兵興軍民

  皆避他郡葉赫納慎為之擇官吏明號令完城郭立廬舍寶倉廩備器械未幾聚流亡數十萬口明

  年哀宗改陳州為金興軍馳使奬諭以為節度使 葉赫納慎舊作粘葛奴申今譯改︹明︺劉

  恭獻陜西人洪武初為陳州知州平徭均税撫綏勞來流民復業者五百餘户復立社學擇師

  以教㓜稚民知向學李子義江西人洪武中為陳州知州勸農興學教民節儉以地多卑下

  督民築隄防之由是州無水患孫元仁丹徒人洪武中為商水縣丞導民以德不任刑罰有

  兄弟争田者元仁以義諭之感泣相讓教化大行黃福昌邑人洪武中為項城主簿臨政公

  廉吏民懷畏邑有好訟者福捕寘之法獄訟遂清張志道武進人正統初為陳州知州涖

  政廉勤教民耕織值𡻕多蝗鄰𬒳災者甚衆州境獨不為害周庠麻城人正統中為陳州知