Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  苞水在永城縣南五十里今名包河自安徽亳州流入又東入安徽宿州界水經注苞水

  出譙城北自汀陂東流逕酇縣南又東逕鄲縣故城南又東至稽山古谷水本渙水支流自

  睢州東南分而南流逕柘城縣北又東南逕鹿邑縣北入渦河水經注谷水首受渙水於襄邑縣東

  東逕承匡城東又東南逕已吾縣故城西又東逕柘縣故城東又東逕苦縣故城中水泛則四周塹

  耗則孤津獨逝又東逕賴鄉城南東入渦水寰宇記谷水於苦縣界相縣故城西南五里分流入靈

  溪池東入渦水九域志衞真縣有谷水泓在柘城縣西春秋僖公二十二年宋公及

  楚人戰於泓泓水名寰宇記在柘城縣西三十五里金史地理志柘城有泓水舊志即渙水支流

  孟諸澤在商邱縣東北接虞城縣界亦名望諸書禹貢導菏澤被孟豬周禮職方氏青

  州其澤藪曰望諸疏望諸即孟諸也爾雅十藪宋有孟諸郭璞注今在梁國睢縣東北左傳僖公二

  十八年楚子玉夢河神謂已曰賜汝孟諸之麋注孟諸宋藪澤水草之交曰麋漢書地理志睢陽盟