Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  督湖廣學政過邯鄲漳民越境迎之老弱塞路張沐上蔡人康熙元年内黄知縣潔已愛民

  縣苦賦役不均輸糧者或無田沐令田主自首地畝不文而清嚴行十家牌法奸宄斂跡適苦旱自

  八月不雨至次年九月民饑甚思竄沐先捐資賑救並勸富民貸粟官爲書其數俟秋𫉬取償多方

  奬諭人爭應之藉免轉徒 按内黄本屬直隸雍正初始隸河南故沐以上蔡籍仕内黄高啟

  元萊陽人康熙十二年知安陽縣勸墾荒除𮦀派 大兵征滇逆休士四十日蒭茭悉自捐備不

  以累李适夀光人知内黄縣爲政仁恕務與民休息𡻕終胥吏以荒地羡金三千進适叱

  却之以充來𡻕額賦又申减學田𡻕征之半立五社課士文學蔚興遷官去行李蕭然邑民立祠祀

  武達觀岐山人乾隆間任武安知縣冰檗矢志凡擾民之事悉爲革除民爲歌曰官之

  清民之福昌其後崇其祿會縣有蝗蝻達觀自責祈禱蝗旋滅以卓薦入都百姓焚香泣送祝其復

  來比再任悲喜交集如見慈父母焉祀名宦