Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  賦虎澗龍山是也府志俗曰彪澗澗有小泉名黄花水東南流七里入於洹又有清流澗在野馬岡

  北東流入漳司馬泊在湯隂縣東三十里周十七里高平渠唐書地理志安陽西

  二十里有高平渠咸亨三年刺史李景引安陽水東流漑田入廣潤陂舊志渠起縣西高平村故名

  宋至和中韓琦判相州瀹渠入城又於城西北隅傍濠置二水磑明宏治後漸淤又有濁渠在縣西

  南北流入高平渠歳久淤塞正德中重開今皆廢通志在安陽縣東南二十里天平渠

  陽臨漳二縣界魏書地形志天平中決漳水為萬金渠世號天早渠唐書地理志堯城北四十五里

  有萬金渠引漳水入故齊都領渠以漑田咸亨三年開府志渠在縣西北二十里又有清河渠在安

  陽縣北三十里北齊河清二年於野馬岡南堰水為渠東流入鄴今廢又有濁渠在縣西南二十里

  水冶渠廣遂渠皆在縣西四十里菊花渠在臨漳縣東南四十里唐書地理志臨漳南有

  菊花渠自鄴引天平渠水漑田屈曲經三十里咸亨四年令李仁綽開府志菊花渠在臨漳縣東南