Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  如父母八年換節永興軍卒諡忠獻帝為治冢其碑曰兩朝顧命定策元勲配享英宗廟庭琦天

  資樸忠識量英偉臨事喜愠不見于色嘉祐治平間再決大策以安社稷時朝廷多故琦處危疑之

  際知無不為在魏都久遼使每過移牒必書名曰韓魏公在此故也其見重于外國如此韓忠

  彦琦子舉進士累官尚書左丞知樞密院事哲宗親政更用大臣言者觀望爭言垂簾時事忠彦

  言昔仁宗始政當時亦多譏斥章獻時事仁宗惡其持情近薄下詔戒飭陸下能法仁祖用心則善

  矣徽宗即位拜門下侍郎忠彦陳四事一曰廣仁恩二曰開言路三曰去疑似四曰戒用兵踰月拜

  尚書右僕射上用忠彦言數下詔蠲天下逋負盡還流人而甄敘之以觀文殿大學士致仕卒

  浩琦孫以奉直大夫守濰州建炎二年金師攻城浩率衆死守城陷力戰死特贈三官官其家三

  韓肖胄忠彦孫以蔭補承務郎厯開封府司錄詔除直秘閣知相州王師傅燕肖冑策

  幽薊且有變宜陰為守備巳而金騎入境野無所掠而去建炎二年為祠部郎遷左司應詔陳五事