Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  創幕府務殷四方書檄皆徽之詞也大統十二年拜𤓰州刺史徵兼尚書右僕射加開府儀同三司

  徽性勤敏凡所居官案牘無大小皆親自省覽以是事無稽滯吏不得為奸後雖厯公卿此志不懈

  厯少司空少保卒諡曰章︹隋︺陸彦師臨漳人少有行檢魏襄城王元旭引為叅軍事以父

  艱去職哀毁殆不勝䘮兄弟相率廬墓負土成墳齊文宣表其廬號其所住為孝終里厯中書黄門

  侍郎以不阿宦者出為中山太守高祖受禪拜吏部侍郎隋承周制官無清濁彦師在職凡所任人

  頗甄别于士庶論者美之兄卭博覽羣書善屬文卭子乂于五經最精熟人為之語曰五經無對有

  陸爽臨漳人少聰敏九𡻕就學日誦二千餘言周武帝聞其名與楊休之等十餘人俱徵

  入關諸人多將輜重爽獨載書數千卷至長安授宣納上士高祖受禪遷太子洗馬與宇文愷等撰

  東宫典記七十卷朝廷以其博學有口辯陳人至境常令迎勞開皇十一年卒官子法言敏學有家

  風釋褐承奉郎馬光武安人少好學晝夜不息尤明三禮開皇初授太學博士高祖幸學光升