Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 十里爲韓王嶺與山西陽城縣分界獅子嶺在濟源縣東北二十五里盤谷東南清風

 嶺在武陟縣南十里通志西連孟温南瞷廣武東抵南沁之匯流脾沙岡在陽武縣東三

 十五里一名黑古阜昔時商賈輻輳今淪於河花石崖在孟縣西三十五里崖谷幽邃其石

 色淺黄隱隱成花木形羊腸坂在河内縣北太行山張守節史記正義羊腸太行山坂道

 名括地志羊腸坂在懷州河内縣北二十五里高槲坡在濟源縣西一百里多産槲樹

 八盤坡在濟源縣西一百五十里形勢極險峻盤旋而上孔陽坡在修武縣西北

 太行之西形勢突兀巖磴縈紆又有伏諸坡形勢最低伏於太行之内故名天井谷

 源縣盤谷西北府志水流爲天井溪石上有數坎深若井水自上謚相接而落遠視若倚劒然韓愈

 詩是時新晴天井溢誰把長劒倚太行盤谷在濟源縣北二十里唐李愿隱居於此韓愈送

 愿歸盤谷序盤谷之閒泉甘而土肥草木叢茂居民鮮少 本朝乾隆三十五年  高宗純皇