Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   貞觀元年州廢隸懷州顯慶元年復故名隸河南府宋神宗時改屬孟州金因之元至元三年省入

   濟源縣九域志王屋故城在孟州西北一百三十里沁水故城在濟源縣東北漢置沁水

   縣北齊廢水經注沁水經沁水縣故城北蓋籍水以名縣矣又東經沁水亭北世謂之小沁城縣志

   廢城在縣東北沁水南沁臺西今呼王寨城廣安故城在修武縣東南隋書地理志修

   武有東魏廣安郡後周廢寰宇記大安故城在修武縣東南二十八里舊名西邸閣城大安蓋即廣

   安避隋諱而訛也山陽故城在修武縣西北三十五里史記秦始皇五年將軍驁攻魏

   山陽拔之注河南有山陽縣後漢書獻帝紀奉帝為山陽公魏書地形志汲郡山陽二漢晉屬河内

   孝昌二年置郡治共城後移治山陽城尋罷括地志山陽故城在修武縣西北北修武故

   城在修武縣北魏書地形志北修武孝昌中分南修武置治清陽城寰宇記東魏置西修武縣尋

   省高齊天保七年自今𫉬嘉縣移修武縣於西修武故城隋大業十一年移今武陟縣界唐武德二