Page:Sibu Congkan Xubian173-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-075.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   風修整遷吏部尚書東都留守卒宏景以直道進議論持正有守當時風敎所倚賴為長慶名卿

   裴休濟源人父肅為浙東觀察使休操守嚴正擢進士第舉賢良方正異等厯諸府辟署入為

   監察御史累進同中書門下平章書太和後歲漕江淮米四十萬斛至渭河倉者纔十三舟楫僨敗

   吏秉為姦休遣官詢按其弊著新法十條又立税茶十二法人以為便秉政凡五載罷為宣武軍節

   度使厯昭義河東鳳翔荆南四節度卒休不為皦察行所治吏下畏信能文章書楷道媚有體法為

   人藴藉進止雍間宣宗嘗曰休真儒者李商隱河内人令狐楚帥河陽奇其文使與諸子

   開成二年擢進士第調宏農尉又試拔萃中選王茂元鎮河陽愛其才表掌書記以子妻之得侍

   御史茂元死更依桂管觀察使鄭亞府為判官京兆尹盧宏正鎮徐州表為掌書記柳仲郢節度劒

   南東川辟判官檢校工部員外郎府罷客滎陽卒商隱為文瑰邁奇古及在令狐楚府楚本工章奏

   因授其學商隱儷偶長短而繁縟過之弟義叟會昌中進士第二累為賓佐︹五代︺︹晉︺段