Page:Sibu Congkan Xubian173-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-075.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  殿學士咸淳五年禠職德祐元年追復原官曾伯𥘉與賈似道俱為閫帥邊境之事知無不言似道

  嫉之使不竟其用云︹金︺靖天民原武人年二十以鄉賦魁鄭州後棄去學擊刺當正隆征

  南頗欲馳逐戎行旣而大定詔下兵各罷歸乃浮湛里社以詩酒自娛買田南湖自號南湖先生築

  臺種樹與賓客歌管琴槊不少休所與遊皆天下名士平生喜作詩樂府尤藴藉大安中卒元好問

  為作宋可武陟人其姑適大族槀氏貞祐之兵夫及子皆死於難姑以白金五十笏遺可

  可受不辭其後姑得槀氏疎族立為後可舁金歸之北兵駐山陽聞可名質其子招之親舊競勸之

  往可謝不從曰吾有子無子與吾皃生死皆有命豈以一子故併平生所守者亡之後竟以無子

  ︹元︺許衡河内人幼有異質七歲入學授章句問其師曰讀書何為師曰取科第耳曰如斯而

  己乎師大竒之稍長嗜學如饑渴往來河洛間從柳城姚樞得伊洛程氏及新安朱子書益大有得

  尋居蘇門與樞及竇默相講習凡經傳子史禮樂名物星厯兵刑食貨水利之𩔖無所不講而慨