Page:Sibu Congkan Xubian173-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-075.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  歸美稱為儒宗文帝收楊俊象叩頭流血請俊減死一等帝不答象自恨不能濟後遂發病死

  馬岐芝之子自河内丞轉廷尉正遷陳留相超為廷尉是時大將軍曹爽專權尚書何晏鄧颺

  等為之輔翼南陽圭泰嘗以言忤㫖考繫廷尉颺訊獄將致泰重刑岐數颺曰夫樞機大臣王室之

  佐既不能輔化成德齊美古人而乃肆其私忿枉論無辜使百姓危心非此焉在颺於是慙怒而退

  岐恐久𫉬罪以疾去官卒司馬孚儁之曾孫温厚廉讓博渉經史陳思王植以為文學掾遷

  太子中庶子武帝崩羣臣號哭無復行列孚厲聲曰今大行晏駕天下震動當早拜嗣君以鎮海内

  而但哭𫆀遂奉太子即位是為文帝及明帝嗣位轉度支尚書累官太傅高貴鄉公遇害百官莫敢

  奔赴孚枕尸哭之晉武帝受禪陳留王就金墉城孚拜辭執王手流涕欷歔不能自勝曰臣死之日

  固大魏之純臣也後封安平王雖見尊寵不以為榮臨終遺命曰有魏貞士河内温縣司馬孚字叔

  達不伊不周不夷不惠立身行道終始若一當以素棺單槨殮以時服泰始八年司馬順