Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   延泉昏人建武中為洛陽令時陰氏客馬成者為姦盜延收考之陰氏屢請𫉬一書輒加篣二百

   信陽侯陰就訴帝帝親錄囚知延不私謂成曰汝犯王法身自取之竟伏誅於是外戚斂手莫敢干

   祭彤潁陽人光武時為偃師長彤有權畧視事五載縣無盜賊課為第一周澤

   人中元初遷澠池令奉公尅已矜恤孤羸吏人歸愛之袁安汝陽人永平中為河南尹政號

   嚴明然未嘗以贓罪鞫人曰凡學仕者高則望宰相次則希牧守奈何錮人於聖世聞者感勵在職

   十年京師肅然名重朝廷周䊸徐人肅宗時拜洛陽令下車先問大姓主名吏數閭里豪强以

   對䊸怒曰本問貴戚(⿱艹石)馬竇輩豈能知此賣菜傭乎於是貴戚跼蹐京師肅清張酺細陽人和

   帝時為河南尹執金吾竇景家人擊傷市卒吏捕得之景怒遣緹騎侯海等五百人毆傷市丞酺部

   吏楊章等正海罪景忿怒移書辟章等六人為執金吾吏欲因報之章等恐酺卽上言其狀竇太后

   詔報自今執金吾辟吏皆勿遣王渙郪人永元十五年為洛陽令平正明察得寛猛之宜其𡨚