Page:Sibu Congkan Xubian176-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-078.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  七十里西南至湖北漢陽府孝感縣界一百二十里東北至光州息縣界三十里西北至正陽縣界

  九十里漢鄳縣地宋孝建三年分置寶城縣屬義陽郡南齊曰保城縣後魏屬齊安郡北齊改置高

  安縣隋開皇初縣廢十六年改置羅山縣屬義陽郡唐武德四年於縣置羅州八年州廢縣屬申州

  五代因之宋開寶九年縣廢雍熙二年復置屬信陽軍元屬信陽州至元二十年移州來治明洪武

  初復故四年改屬鳳陽府七年屬汝寕府成化十六年屬信陽州 本朝屬汝寕府

 ︹形勢︺北接陳汝控帶許洛三關之險九塞之雄

  豫州居四方之中汝南又居豫州之中元統

  水𭰁曲其地平舒

 ︹風俗︺汝南之俗皆急疾有氣勢漢書地理志尚淳質好儉

  約猶有申伯遺俗元和信陽其習俗近荆楚