Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  里為後河鎮潘將軍寨在臨潁縣南十里潁水環抱獨一面可入宋潘美伐南唐道經

  臨潁屯田於此賈店在郾城縣東南十里唐元和中李光顏等與淮西兵戰於賈店即此

  州驛在州治西南臨潁驛在臨潁縣治西襄城驛在襄城縣治北郾城

  驛在郾城縣治西北

 ︹津梁︺大石橋在州城東南三十里跨石梁河上與臨潁縣接界椹澗橋在州城西

  三十里跨潩河八龍橋在州城北一里跨潩河通洧川縣潩水橋在州城東北七

  里跨潩河通鄢陵縣小商橋在臨潁縣南二十五里隋開皇四年始建下臨小溵河與郾城

  縣接界宋楊再興與烏珠戰死於此五吉橋在臨潁縣東北跨石梁河惠政橋

  城縣南門外有三十六空跨汝河 本朝乾隆三年重修潁橋在襄城縣東北四十里與州接

  界唐德宗時哥舒曜及李希烈戰於潁橋敗之即此 本朝康熙四十年乾隆十年重修